'); })();
  admin

  宗教门户网:尼西亚信经

  分类栏目:基督教典籍

  条评论

  我等信独一之神,即全能之圣父,创造天地,及一切有形无形之万物之主。 我等信独一之主耶稣基督,上帝独生之圣子,是圣父在万世之先所生,是从神所出之神,从光所出之光,从真神所出之真神,

  我等信独一之神,即全能之圣父,创造天地,及一切有形无形之万物之主。

   

  我等信独一之主耶稣基督,上帝独生之圣子,是圣父在万世之先所生,是从神所出之神,从光所出之光,从真神所出之真神,是生非造,是与圣父同体,万物皆藉圣子而造;圣子为要拯救我等世人,从天降临,为圣灵感动之童贞女马利亚所生,成为人身,在本丢彼拉多手下,为我等钉十字架,被害而葬,照圣经之言,第三日复活,升天,坐在圣父之右;将来复必有荣耀而降临,审判生人死人,其国无穷无尽。

   

  我等信圣灵即是主,是赐生命者,是从圣父、圣子所出,与圣父、圣子,同是当拜,当称颂者,众先知说预言,皆是被圣灵感动;我等信使徒所立独一圣而公之教会;我等信因为赦罪设立之独一洗礼;我等望死后复活,又望来世之永生。阿们。

  关键字:
  内容标签:

  如果本站的内容资源对您有所帮助
  扫码威信公众号
  献给世界,你的真心,以致来世,以致未来
  献给世界,你的真心,以致来世,以致未来