'); })();
  editor

  宗教门户网:太上老君说百病崇百药经

  分类栏目:道教典籍

  条评论

  老君曰:救灾解难,不如防之为易;疗疾治病,不如备之为吉。今人见背,不务防之而务救之,不务备之而务药之。故有君者不能保社稷,有身者不能全寿命。是以圣人求福于未兆,绝祸于未有。盖灾生于稍稍,病起于微微。人

  老君曰:救灾解难,不如防之为易;疗疾治病,不如备之为吉。今人见背,不务防之而务救之,不务备之而务药之。故有君者不能保社稷,有身者不能全寿命。是以圣人求福于未兆,绝祸于未有。盖灾生于稍稍,病起于微微。人以小善为无益,故不肯为;以小恶为无损,故不肯改。小善不积,大德不成;小恶不止,以成大罪。故摘出其要,使知其所生焉,乃百病者也:

  喜怒无常是一病。忘义取利是一病。好色坏德是一病。专心系爱是一病。

  憎欲令死是一病。纵贪蔽过是一病。毁人自誉是一病。擅变自可是一病。

  轻口喜言是一病。快意逐非是一病。以智轻人是一病。乘权纵横是一病。

  非人自是是一病。侮易孤弱是一病。以力胜人是一病。贷不念偿是一病。

  威势自胁是一病。语欲胜人是一病。 曲人自直是一病。以直伤人是一病。

  恶人自喜是一病。喜怒自伐是一病。愚人自贤是一病。以功自与是一病。

  名人有非是一病。以劳自怨是一病。以虚为实是一病。喜说人过是一病。

  以富骄人是一病。以贵轻人是一病。以贫妒富是一病。以贱讪贵是一病。

  谗人求媚是一病。以德自显是一病。败人成功是一病。以私乱公是一病。

  好自掩意是一病。危人自安是一病。阴阳嫉妒是一病。激厉旁悖是一病。

  多憎少爱是一病。评论是非是一病。推负着人是一病。文拒钩锡是一病。

  持人长短是一病。假人自信是一病。施人望报是一病。无施责人是一病。

  与人追悔是一病。好自怨诤是一病。骂詈虫畜是一病。蛊道厌人是一病。

  毁訾高才是一病。憎人胜己是一病。毒药鸩饮是一病。心不平等是一病。

  以贤喷嗃是一病。追念旧恶是一病。不受谏谕是一病。内疏外亲是一病。

  投书败人是一病。谈愚痴人是一病。 烦苛轻躁是一病。摘捶无理是一病。

  好自作正是一病。多疑少信是一病。 笑颠狂人是一病。蹲踞无礼是一病。

  丑言恶语是一病。轻易老少是一病。 恶态丑对是一病。了戾自用是一病。

  好喜嗜笑是一病。喜禁固人是一病。 诡谲谀谄是一病。嗜得怀诈是一病。

  两舌无信是一病。乘酒歌横是一病。 骂詈风雨是一病。恶言好杀是一病。

  教人堕胎是一病。干预人事是一病。 孔穴窥视是一病。借不念还是一病。

  负债逃窃是一病。背向异辞是一病。 喜抵捍戾是一病。调戏必固是一病。

  故迷误人是一病。探巢破卵是一病。 刳胎剖形是一病。水火败伤是一病。

  笑盲聋喑是一病。教人嫁娶是一病。 教人摘捶是一病。教人作恶是一病。

  含祸离爱是一病。唱祸道非是一病。 见便欲得是一病。强夺人物是一病。

  老君曰:能念除此百病,则无灾累,痛疾自愈,济度苦厄,子孙蒙佑矣。

  关键字:
  内容标签:

  如果本站的内容资源对您有所帮助
  扫码威信公众号
  献给世界,你的真心,以致来世,以致未来
  献给世界,你的真心,以致来世,以致未来